En Yeni Haber

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı

Pilot iller dışında Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi süresi 1 Temmuza uzatıldı.

Haber Giriş : 05.04.2020 - 20:58 |
Kategori: Ekonomi
Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Verme Süresi Uzatıldı

Resmi Gazetede bugün itibariyle (04.04.2020) yayımlanan Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 8 ) ile Pilot iller dışında kalan tüm illerde  "Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi " verilme süresi 01/07/2020 tarihine kadar uzatıldı.

PİLOT İLLER

Kırşehir, Amasya, Bartın, Çankırı, Konya, Eskişehir ve Bursa illeri merkez ve ilçelerinde bulunan mükellefler/işverenler.

04 Nisan 2020 CUMARTESİ
RESMİ GAZETE
Sayı:31089

TEBLİĞ
Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:


MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 8)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde,
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.